20 lipca, 2024

Regeneracja chłodnicy we Wrocławiu

Źródło: https://japantech.pl/

Regeneracja chłodnic samochodowych a rodzaje uszkodzeń, które naprawiamy we Wrocławiu

Regeneracja chłodnic samochodowych przeprowadzana jest po uprzedniej diagnostyce uszkodzeń, które mogą mieć charakter mechaniczny lub chemiczny. Wpływ na ich powstawanie mają różne czynniki, w tym rodzaj materiału. Rdzeń chłodnicy wykonany jest z miedzi lub aluminium, natomiast zbiorniki z mosiądzu lub plastiku. Elementy te muszą być zawsze dobierane do konkretnego modelu samochodu, ze względu na konieczność utrzymania wydajności chodzenia oraz odpowiedniej temperatury silnika.

Uszkodzenia mechaniczne

Mechaniczne uszkodzenia chłodnicy na skutek stłuczki lub wypadku najczęściej dotyczą plastikowego zbiornika. W takim przypadku zwykle niezbędna okazuje się wymiana elementu na nowy. Jeżeli natomiast zbiornik wykonany jest z mosiądzu, miedzi lub aluminium, wiele zależy od skali problemu. Do stosunkowo często występujących uszkodzeń mechanicznych chłodnicy należą także awarie, które powstają na skutek nadmiernego ciśnienia w układzie. Przyczyną tego zjawiska jest niedostateczna szczelność uszczelki pod głowicą, która prowadzi do deformacji i rozsadzania chłodnicy. Podobny efekt wywołuje stosowanie w sezonie zimowym wody zamiast dedykowanego chłodziwa, odpornego na niskie temperatury i zamarzanie. Chłodnicy o takich uszkodzeniach nie poddaje się już regeneracji.