14 kwietnia, 2024

KONSTRUKCJE W 3D BIM DLA ARCHITEKTÓW

Dynamicznie rozwijający świat i coraz większe wymagania na rynku nowych technologii zmuszają nas do poszukiwania wciąż to nowych rozwiązań, które zaprocentują efektywniejszą pracą przy mniejszym nakładzie ponoszonych kosztów. Bez wątpienia ogromne znaczenia dla pracy architekta będzie miało oprogramowanie, które zostanie przez niego wybrane jako narzędzie w codziennej pracy.

Allplan Architecture jest uniwersalnym narzędziem do projektowania BIM dla architekta z rozbudowaną funkcjonalnością CAD. Szczególnie doceniany za niezawodność na każdym etapie planowania. Program umożliwia stworzenie wirtualnego budynku, a następnie jego skuteczną realizację na placu budowy. Wszelkie błędy czy nieścisłości są wykrywane na wczesnym etapie projektowania, co znaczenie przyśpiesza budowę i minimalizuje koszty. Możliwość wprowadzania zmian w projekcie przez wszystkich jego uczestników w czasie rzeczywistym to niekwestionowana zaleta, która pozytywnie wpływa na przebieg pracy i efekty.

Allplan Architecture BIM dla architektów zapewnia najwyższą precyzję w modelowaniu, sporządzaniu rysunków roboczych i zestawień materiałów, a także umożliwia tworzenie fotorealistycznych wizualizacji. Oprogramowanie Allplan BIM to także pełna dokumentacja 2D w jednym miejscu. Dzięki temu wyeliminowana zostaje konieczność wynajmowania powierzchni magazynowych, które służą za archiwum i nie zawsze charakteryzują się rentownością. Dokumentacja w Allplan bazuje zawsze na modelu 3D. Efektem pracy na gotowych komponentach jest bardzo dobrze opracowany projekt budowlany. Każda ściana, strop i inne elementy mają przypisane grubości linii, kreskowania oraz atrybuty modelu z pełną reprezentacją zarówno w 2D, jak i 3D. Stworzenie dodatkowego przekroju czy też widoku zajmuje dosłownie kilka sekund. Praca w zakresie dokumentacji ogranicza się jedynie do uszczegółowienia elementów i ich wymiarowania. Każda zmiana w projekcie jest zmianą globalną, co oznacza, że zmieniając coś w 3D od razu zmieni się to we wszystkich widokach 2D.

Allplan pozwala na tworzenie elementów, których wymiary można zmieniać na wszystkich etapach prac, bez konieczności edycji geometrii. Wystarczy wybrać obiekt i wpisać nową wartość, na przykład wysokość, lub zmienić materiał. Parametryczne części składowe sprawdzą się zarówno podczas tworzenia skomplikowanych zespołów, takich jak fasady, czy zagospodarowanie terenu, jak i do generowania podstawowych elementów, na przykład ścian, okien lub dachu. Korzystanie z parametrycznych obiektów jest intuicyjne i proste.