14 kwietnia, 2024

Czemu warto zrobić uprawnienia budowlane?

Każda osoba, która ukończyła studia na kierunku budownictwo, która chce samodzielnie pełnić różne funkcje techniczne na budowie, a więc pracować jako inspektor nadzoru inwestycyjnego, projektant, czy tez kierownik budowy, aby móc pełnić takie funkcje musi koniecznie uzyskać uprawnienia budowlane. Warto jednakże wiedzieć o tym, że aby uzyskać takie właśnie uprawnienia budowlane, konieczne jest zdanie odpowiedniego egzaminu, który sprawdza znajomość procesu budowlanego, jak również praktycznego zastosowania wiedzy budowlanej.

Rodzaje uprawnień budowlanych

Koniecznie musimy wiedzieć o tym, że uprawnienia budowlane https://uprawnienia-budowlane.com/ , mogą być udzielane do projektowania, czy też do kierowania robotami budowlanymi. Można je przyznać bez ograniczeń, jak również mogą zostać przyznane tylko w ograniczonym zakresie. W decyzji o ich przyznaniu określana jest specjalność, jak również ewentualna specjalizacja techniczno – budowlana, jak również jaki zakres prac projektowych, czy też robót budowlanych obejmuje dane uprawnienie.

Uprawnienia konstrukcyjno – budowlane

Uprawnienia konstrukcyjno budowlane zaliczyć można do jednych z najbardziej popularnych pośród osób, które samodzielnie wykonują w budownictwie różnego rodzaju funkcje techniczne. Każda osoba, która ma takie właśnie uprawnienia, może pracować jako kierownik budowy, robót, inspektor nadzoru inwestycyjnego, czy też projektant konstrukcji. Uprawnienia takie wydają okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB, kiedy kandydat przejdzie proces kwalifikacyjny i zda egzamin.