25 czerwca, 2024

BIM DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W ostatnim dziesięcioleciu BIM szturmem podbija branżę budownictw w Polsce. Synergia kompetencji sprawia natomiast, że Modelowanie Informacji o Budynku jest chętnie wykorzystywane także na gruncie architektury czy konstrukcji. Jednak nie od początki BIM zjednał sobie sojuszników na gruncie polskiego budownictwa. Technologia, która w krajach takich jak Wielka Brytania była znana już od dłuższego czasu, miała dość długi proces adaptacji na grunt polskich rozwiązań.

BIM dla inżynierów budownictwa w Polsce z początku był czymś w rodzaju chwilowej mody. Znaczna część specjalistów uważała, że przeminie równie szybko, jak się pojawiła. Eksperci w modelowaniu 3D upatrywali kolejnego odchylenia od normy, którą na szerzą skalę nadal miało pozostać tworzenie projektów opartych na 2D. W tak surowej ocenie BIM zapomniano jednak o kilku ważnych aspektach, które znacząco wpływają na coraz szersze stosowanie tego podejścia na gruncie polskiego budownictwa.

Przede wszystkim technologia BIM https://allbim.pl/ nie odnosi się jedynie do samego projektowania opartego na 3D. Podstawową różnicą w wymiarze projektowym pozostaje fakt, że rysunek 3D stanowi punkt wyjścia do dalszych prac nad projektem. To właśnie na jego podstawie w podejściu opartym na BIM można tworzyć w pełni zaawansowane i profesjonalne realizacje, które nie będą generować nieprzewidzianych kosztów, a także pozwolą na kontrolę nad projektem już od momentu pozyskiwania lokalizacji, aż po oddanie projektu do użytku. Mimo szerokiego zastosowania projektów opartym na modelowaniu 3D – BIM nie wyklucza pracy na rysunkach 2D, do których potencjału bardzo chętnie odwołuje się w przypadku pracy na szczegółach i detalach projektu.

Jednak kwestią, która tak naprawdę wyróżnia BIM i czyni to rozwiązanie rewolucyjnym jest przepływ informacji, który odbywa się płynnie i bez zakłóceń, także możliwość komunikacji i wprowadzania zmian do projektu przez wszystkich jego uczestników w jednym czasie. Holistyczne zespolenie kompetencji logistycznych, inżynierii budownictwa i architektonicznych, usprawnienie komunikacji i przepływu danych pomiędzy ich przedstawicielami – to największe zalety, na jakie zależy wskazać przy rekomendowaniu BIM dla inżynierów budownictwa.