14 kwietnia, 2024

BIM DLA ARCHITEKTA – NARZĘDZIE PRACY

BIM to niezbędnik w pracy każdego architekta. Przede wszystkim modelowanie informacji o budynku polega na tym, że mamy możliwość zarządzania informacją na każdym etapie tworzenia projektu. Nowy, ulepszony sposób komunikacji, innowacyjne podejście do pracy nad projektem od momentu pozyskiwania lokalizacji aż do sprawowania kontroli nad budynkiem oddanym do użytku – wszystkie te kwestie dotyczą modelu, który na stałe znalazł miejsce na gruncie architektury i budownictwa.

Warto mieć na uwadze, że sam model pracy w oparciu o BIM nie jest jednoznaczny z wdrożeniem technologii. które jest potrzebne do jego wdrażania. Program BIM to z kolei pojęcie, które jest nieco mylące. Nie ma jednego, konkretnego programu, które określić można mianem programu BIM dla architekta. W codziennej pracy wykorzystywane są programy, które wykorzystują technologię BIM.

Wybierając program do architektury, który staje się głównym narzędziem pracy projektantów i architektów warto zwrócić uwagę na to, aby funkcjonował on z technologią BIM w sposób wysoce zaawansowany i umożliwiał tworzenie projektów zgodnych ze standardami, które wciąż rosną. BIM https://www.archline-polska.pl/architektura-bim/ w środowisku międzynarodowym jest już standardem, a na polskim rynku wciąż się rozwija. Coraz chętniej sięgają po niego wszystkie osoby związane z architekturą.

BIM jest więc narzędziem pracy, bez którego ciężko byłoby się obejść. Główne zalety pracy opartej na modelowaniu informacji o budynku to niższe koszty całego przedsięwzięcia, których redukcja opiera się na tym, że spada częstotliwość spotkań odbywających się w świecie rzeczywistym, nie ma konieczności opłacania dużych powierzchni w archiwach, ponieważ cała dokumentacja może być przechowywana w zasobach programu, za którego pomocą wykorzystuje się BIM. Przede wszystkim jednak dzięki temu, że projekty są tworzone w ciągłym porozumieniu specjalistów ze wszystkich branży, znacząco spada ryzyko popełnienia błędów, które wiązałyby się z olbrzymimi konsekwencjami finansowymi.