20 lipca, 2024

Wszystko, co musisz wiedzieć o Chatbotach

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się chatboty. Chatbot to program komputerowy, który symuluje ludzką rozmowę. Chatboty są zaprojektowane tak, aby automatycznie angażować się w rozmowy z ludźmi w celu odpowiedzi na pytania lub dostarczenia informacji.

Istnieje wiele różnych typów chatbotów, ale wszystkie służą temu samemu celowi: oszczędzają firmom czas i pieniądze poprzez automatyzację zadań obsługi klienta. Na przykład, chatbot może być używany do odpowiadania na często zadawane pytania, tworzenia rekomendacji lub zapewniania wsparcia.

Chatboty są korzystne, ponieważ mogą skalować się do obsługi nieograniczonej liczby rozmów jednocześnie. Nigdy się nie męczą i nie potrzebują przerwy, co oznacza, że mogą zapewnić obsługę klienta 24/7. Dodatkowo, chatboty mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Firmy wszystkich rozmiarów zaczynają przyjmować chatboty jako sposób na poprawę obsługi klienta i zwiększenie wydajności. Jeśli myślisz o wdrożeniu chatbota w swojej firmie, czytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego, co musisz wiedzieć.

Jak działają chatboty?

Chatboty wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) do interpretowania zapytań w języku naturalnym i wykonywania odpowiednich działań. AI polega na programowaniu komputerów w celu zrozumienia ludzkiego zachowania i powielania go.

Jednym ze sposobów wykorzystania AI w chatbotach jest przetwarzanie języka naturalnego (NLP). NLP to subdziedzina AI, która pomaga komputerom zrozumieć język ludzki i reagować w sposób, który jest naturalny dla ludzi. NLP pozwala chatbotom zrozumieć intencje stojące za żądaniem użytkownika i przeprowadzić odpowiednie działanie.

Na przykład, jeśli klient zapyta chatbota “Jaka jest wasza polityka zwrotów?”, chatbot użyje NLP, aby zrozumieć intencje klienta i wyciągnąć odpowiednie informacje z polityki zwrotów firmy. Następnie chatbot udzieli odpowiedniej odpowiedzi, np. “Nasza polityka zwrotów to…”, po czym poda szczegóły tej polityki.

Jakie są różne rodzaje Chatbotów?

Istnieją trzy główne typy chatbotów: chatboty oparte na regułach, chatboty oparte na wyszukiwaniu i chatboty oparte na generowaniu.

Chatboty oparte na regułach są najprostszym typem chatbota. Polegają one na wcześniej napisanych regułach lub stwierdzeniach typu “jeśli”, aby zinterpretować żądania użytkownika i określić odpowiednią odpowiedź. Tego typu chatboty nie są zbyt elastyczne, ponieważ mogą odpowiadać tylko na zapytania, które mieszczą się w ich wcześniej ustalonym zestawie reguł. Są one jednak łatwe do zbudowania i wymagają niewielkiej konserwacji, gdy już są uruchomione.

Chatboty oparte na wyszukiwaniu są nieco bardziej złożone niż chatboty oparte na regułach, ponieważ nie polegają na wcześniej napisanych zestawach reguł. Zamiast tego te chatboty wykorzystują modele wyszukiwania, które pozwalają im interpretować żądania użytkownika i pobierać odpowiednie informacje z bazy danych w celu wygenerowania odpowiedniej odpowiedzi. Chatboty oparte na wyszukiwaniu mają większą elastyczność niż chatboty oparte na regułach tylko dlatego, że nie są ograniczone przez wcześniej napisane zestawy reguł; jednak nadal brakuje im zdolności do generowania nowych odpowiedzi poza tym, co jest już przechowywane w ich bazie danych.

Chatboty oparte na generacjach mają najbardziej złożoną strukturę ze wszystkich trzech typów chatbotów, ponieważ nie polegają na wcześniej napisanych zestawach reguł lub modelach wyszukiwania – zamiast tego, techatboty tworzą swoje odpowiedzi od podstaw za każdym razem, gdy użytkownik składa zapytanie . W celu wygenerowania nowych odpowiedzi, generative-basedchatbotsmuszą najpierw zinterpretować intencję użytkownika za pomocą NLP . Następnie te boty wykorzystują te informacje do napisania nowych odpowiedzi. Generative – basedchat bots mają największą elastyczność, ponieważ mogą generować nowe odpowiedzi; jednak oznacza to również, że techat boty wymagają więcej konserwacji niż rule – based lub retrieval – basedchat bots .

Chatboty są programami komputerowymi zaprojektowanymi do symulowania ludzkiej rozmowy w celu dostarczenia informacji lub wykonania zadań, takich jak obsługa klienta lub tworzenie zaleceń. Istnieją trzy główne typy chatbotów: oparte na regułach, oparte na wyszukiwaniu i oparte na generowaniu. Każdy typ ma swoje własne korzyści i wady w zależności od potrzeb biznesu. Firmy wszystkich rozmiarów zaczynają przyjmować chatboty jako sposób na poprawę efektywności obsługi klienta.

Sprawdź https://glivia.com/