25 czerwca, 2024

Psychoterapia – co to takiego?

Psychoterapia jest jedną z metod leczenia zaburzeń, schorzeń oraz nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Idea psychoterapii wywodzi się między innymi z psychologii, filozofii oraz do tego medycyny. Zależnie od problemu oraz jego stopnia nasilenia, stosuje się przeróżne rodzaje nurty psychoterapii. Do nurtów najpopularniejszych zalicza się psychodynamiczną terapię, systemową, humanistyczną, psychoterapię Gestalt, poznawczo-behawioralną czy też terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Wszystkie łączą element wspólny, jakim jest kontakt bezpośredni psychoterapeuty z pacjentem.

Psychoterapia nie tylko jest metodą leczenia zaburzeń psychiki. Stosują się ją także do zmian w psychicznej strukturze oraz zwiększania osobowościowego potencjału. Psychoterapia ma wpływ na zmianę postawy oraz zwiększa rozumienie emocji i radzenia sobie z nimi. Ogólnie obejmuje cykl spotkań pacjenta z terapeutą, indywidualnych czy też w większej grupie, zależne od rodzaju terapii. W dosyć trudnych zaburzeniach oraz schorzeniach psychoterapia https://www.spokojwglowie.pl/ może być jedynie samym elementem leczenia, na przykład obok farmakologicznego leczenia. Leki włącza się do leczenia, gdy problemy psychiczne utrudniają wyjątkowo funkcjonowanie codzienne chorego, w tym zaburzają samą możliwość utworzenia terapeutycznej relacji.

Można ją także także nazwać wspólną podróżą pacjenta oraz terapeuty, w której terapeuta podąża za pacjentem wspomagającym równocześnie dookreślanie drogi dbając o samo bezpieczeństwo obojga.