25 maja, 2024

Pompa zanurzeniowo ciśnieniowa

Pompy dzielą się na pompy zatapialne, pompy powierzchniowe, pompy odśrodkowej. Pompa zanurzeniowo ciśnieniowa pracuje w zbiornikach wodnych takich jak stawy, jeziora i rzeki. Umieszcza się je w zbiorniku wodnym lub bezpośrednio na dnie stawu i zasila energią elektryczną poprzez kabel podłączony do źródła zasilania. Ruch wody uzyskuje się dzięki pęcherzykom powietrza, które wznoszą się przez korpus wody w pompie z dna zbiornika.Głównym zadaniem tego typu pompy jest wypompowywanie czystej wody lub w zależności od zapotrzebowania, brudnej wody ze stawów, jezior lub rzek.J ak widać, pompy mają wiele funkcji i są stosowane w wielu dziedzinach, w których są potrzebne.

Pompa zanurzeniowo ciśnieniowa to urządzenie elektryczne przeznaczone do pompowania wody, ścieków lub innych cieczy. Może to być urządzenie samodzielne lub może być częścią większego systemu. W tym drugim przypadku może być nazywana “zatapialną pompą studzienną”. Urządzenie jest zwykle zanurzone w pompowanej cieczy, stąd jego nazwa.

Główne zastosowania pomp zatapialnych:

  • Pompowanie wody ze studni;
  • Przenoszenie wody z jednego miejsca do drugiego;
  • Wypompowywanie wody z zalanych piwnic i suteren;
  • Przepłukiwanie szamb i zbiorników septycznych.

Pompy zatapialne są rodzajem pomp odśrodkowych. Posiadają silnik, który obraca się z dużą prędkością i wirnik, który zasysa ciecz, przenosi ją przez komorę i przenosi na otwartą przestrzeń za pomocą rury wylotowej.

Pompy o takiej konstrukcji są wykorzystywane w różnych branżach i zastosowaniach: na przykład w przemyśle chemicznym do wypompowywania cieczy takich jak kwasy lub rozpuszczalniki; w rolnictwie do pompowania wody ze studni lub zbiorników; w straży pożarnej do dostarczania czystej wody z jezior lub rzek.