15 kwietnia, 2024

Dlaczego warto zdecydować się na leczenie uzależnień?

Podstawowym oraz ważnym zamysłem terapii uzależnień jest osiągnięcie wstrzemięźliwości. Nie jest to natomiast działanie jednorazowe, natomiast powrót do konkretnego działania jest mechanizmem. Osobie uzależnionej od alkoholu lub różnych treści psychoaktywnych ( zmieniających świadomość) zazwyczaj z dużym wysiłkiem przychodzi przyznanie się do dolegliwości przed swoimi znajomymi lub choćby przed samym sobą. To oczywiście dlatego uzależnienia są także nazywane „chorobą zakłamania”. Kiedy więc wykonywane jest leczenie i terapia uzależnień młodzieży?

Leczenie i terapia uzależnień młodzieży – jak pomóc osobie uzależnionej?

Sposób leczenia uzależnień jest uzależniony od uzależnienia -;czy są to narkotyki opioidowe, alkohol lub także pewna rzecz – np. kompulsywne kupowanie. Wspólnym rdzeniem dla leczenia wszelkich uzależnień jest psychoterapia wykonywana poprzez wykwalifikowanego psychologa czy lekarza psychiatrę. Są także pewne środki wspierające walkę z uzależnieniem, jakie mogą być zalecane poprzez specjalistę. Osoby uzależnionej nie da się przymusić do leczenia.

Terapia się opłaca

Terapia to trudna praca, jednak dobra. Jest to o tyle nieprzyjemne, iż polega na przewartościowaniu własnego życia oraz odmianie systemów myślenia. Wzorów, jakie są nauczone oraz odpowiednio znane konkretnej osobie. Rozstanie się z nimi, ich zmiana oraz doświadczanie czegoś nowego jest wielokrotnie ciężkie, sztuczne. Natomiast z czasem staje się inną zasadą. To coś jak z jazdą samochodem – na starcie może obawa, jednak z czasem rzeczywiste nawyki oraz zwyczaje stają się naturalne natomiast ich sztuczność mija. Tak jak w nauce jazdy idzie o kierowanie samochodem tak w terapii idzie o zapoznanie się świadomego kierowania swym życiem.

Cele terapii uzależnień

W leczeniu uzależnienia nie zamierza się tylko do tego, by chory utrzymywał wstrzemięźliwość, jednak przede wszystkim, kładzie się nacisk na naprawę jego funkcjonowania psychospołecznego i tworzenie bardziej prozdrowotnej postawy życiowej, nakręconej na dbałość o siebie oraz więzi z pozostałymi. Ważnym celem terapii uzależnienia jest więc zaczęcie oraz utrzymanie zmian w kierunku procesu zdrowienia.

Leczenie uzależnienia od alkoholu – jak wyjść z uzależnień?

Jeszcze więcej osób uzależnionych uzmysławia sobie, iż środkiem na dobre życie jest wstrzemięźliwość oraz utrzymanie trzeźwości. Wyjście z nałogu pozwoli odebrać straconą niezależność oraz kontrolę, jaka przemieszcza się na działanie w rozmaitych obszarach życia. Zapewnia to odebranie wolności oraz samokontroli, jednak także doprowadza do podniesienia klasy życia. Nie jest to natomiast tak proste, jak pozornie mogłoby się wydawać. To ciężki mechanizm, jaki potrzebuje zmiany nie jedynie starych zwyczajów, jednak także zmiany sposobu myślenia.

Jak się przygotować do terapii uzależnień?

Pierwsze spotkanie ze specjalistą od uzależnień jest bardzo ciężkim wydarzeniem dla chorego. Jednak w większości wypadków przebiega ono tak samo, więc bez kłopotu chory ma szansę przygotowania się. Chory nie winien odczuwać żadnych obaw, ponieważ każdy uzależniony przechodzi to samo, natomiast pierwsze spotkanie ma nieco charakter zapoznawczy.