20 lipca, 2024

BIM DLA ARCHITEKTA

BIM dla architekta, a konkretnie program BIM dla architekta to przede wszystkim szansa na oszczędność czasu i pieniędzy, a także tworzenie dużo bardziej zaawansowanych projektów przy ciągłej współpracy wszystkich uczestników projektu. Wybór tego typu oprogramowania gwarantuje znaczną zmianę jakościową w codziennej pracy nie tylko samych architektów, ale także pozostałych uczestników realizacji.

Programy BIM dla architektów stają się coraz bardziej powszechnym wyborem wśród przedstawicieli tej branży przede wszystkim dlatego, że dają dużo większe pole do manewru niż dotychczasowe rozwiązania. Programy BIM, które swoją powszechną nazwę zawdzięczają znacznym uproszczeniom myślowym, powinny być skonstruowane tak, aby projekty, które powstały wcześniej, takie jak chociażby modele 2D mogły być za ich pomocą przetwarzane i unowocześnianie. W przypadku technologii, jaką jest BIM, a także całej branży architektonicznej ważny jest bezustanny rozwój technologiczny, a także elastyczność i holistyczne podejście.

Architektura rozwija się na polskim gruncie bardzo dynamicznie, szczególny skok rozwojowy można zaobserwować na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Z roku na rok możliwości projektowe są coraz szersze, a zaawansowane technologie dostępne dla wszystkich, którzy zainteresowani są ulepszeniem i automatyzacją codziennej pracy. BIM dla architekta to idealny sposób na to, aby połączyć merytoryczną wiedzę i umiejętności z wykorzystywaniem nowych technologii w codziennej pracy.

W trakcie pracy nad projektem, która opiera się na BIM mamy do czynienia z bezustanną współpracą wszystkich osób, które zaangażowane są w prace nad realizacją. Prowadzi to do tego, że niektóre poprawki bądź zmiany w koncepcji, które normalnie należałoby poddać szczegółowej dyskusji, po prostu zostają wprowadzone w projekt, a pozostałe osoby od razu widzą, jakie to ma znaczenie dla jego ostatecznego wyglądu. Tym samy cały proces komunikacyjny związany z projektem zostaje zautomatyzowany, przyspieszony i ułatwiony.